Kayıtlı Söyleşiler

Türkiye'nin en güvenli, öğrenci dostu şehri...

Kayıtlı Söyleşiler - 2020 Geri Dön
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Pandeminin İş Dünyasına Etkileri: Kamu ve Özel Sektör'' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş.Gör. Merve Kutlu İzle
Maliye Bölümü Devletin Sağlık Sistemleri ve Politikası Örnek Olay Olarak Salgın Hastalıklar Covid19'' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Dr. Öğr. Sedef Oluklulu
İzle
İşletme Bölümü Pazarlamada Yeni Trendler ve İş Dünyasına Etkileri'' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Feyza Ağlargöz
İzle
İktisat Bölümü Ekonomi Okur Yazarlığı'' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Doç.Dr. Ethem ESEN
İzle
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Pandemi Gündeminde Sosyal Politikalar'' İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Dr. Öğr. Üy. Emre Kol
İzle
İktisat Fakültesi (AÖS)
Maliye Böl "Küresel, Kamusal Mallar"
İKTİSAT FAKÜLTESİ (AÖS)
MALİYE BÖLÜMÜ- Bölüm Başkanı
Prof.Dr.Şebnem TOSUNOĞLU
İzle
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü "Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İşleyişi'' İKTİSAT FAKÜLTESİ (AÖS)
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Seda TEKELİ
İzle
İktisat Bölümü "Türkiye’de Cari Açık Sorunu" İKTİSAT FAKÜLTESİ (AÖS)
İKTİSAT BÖLÜMÜ
Prof. Dr. Bülent Günsoy
İzle
İşletme Fakültesi (AÖS)
İşletme Yönetimi Dijital Dünyada İşletme Eğitimi'' İŞLETME FAKÜLTESİ (AÖS) İŞLETME YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Ergün KAYA
İzle
Turizm İşletmeciliği Turizmin Geleceği Dijitalde'' İŞLETME FAKÜLTESİ (AÖS) TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ece DOĞANTAN
İzle
Açık ve Uzaktan Eğitim
Açık ve Uzaktan Eğitim Açık ve Uzaktan Eğitimde Güncel Yaklaşımlar''
Prof.Dr. Volkan Yüzer
İzle
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü "Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim Öğretmenliği"
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Prof. Dr. Hasan GÜRGÜR
İzle
Eğitim Bilimleri Bölümü Sorun Ne Zaman Gerçekten Sorundur?'' Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Doç.Dr. Baki DUY
İzle
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dijital Çağın Gereksinimi BÖTE'' Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Yusuf Levent ŞAHİN
İzle
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Herkes Matematik Öğretebilir mi?'' Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Prof.Dr. Nilüfer KÖSE
İzle
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. İsmail Özgür SOĞANC
İzle
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yabancı Dil Öğretmeni Olursam'' Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Özgür YILDIRIM
İzle
Temel Eğitim Bölümü Bir Öğretmen Bir Nesil'' Söyleşisi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü
Araş. Gör. Ecmel YAŞAR
İzle
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimiyle Toplumsal Yaşamın içinde Olmak'' Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Elvan GÜNEL
İzle
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü "Sosyal Çalışmacı Olmak"
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Emre GENCER
İzle
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Anadolu Üniversitesinde Dil ve Konuşma Terapisti Olmak'' Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Ar. Gör. Semra SELVİ BALO
İzle
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Pandemiyle Etkin Mücadelede Etkin İletişim Tasarımı ve Etkin İletişim Yönetimi''
İletişim Bilimleri Fakültesi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü
Prof.Dr.A.Haluk YÜKSEL
İzle
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Reklamcılık tarihinde bir kırılma noktası olarak Pandemi dönemi''
İletişim Bilimleri Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sinan ERGÜVEN
İzle
Sinema ve Televizyon Bölümü "Sinema ve Yaratıcı Alanlar için Hayal Gücü Diyoruz!: Peki, Hayalgücünün Yeni Normali Olur mu?" İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü
Prof.Dr.E.Nezih ORHON
İzle
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi Covid-19 Pandemi Döneminde Eczacılık Hizmetleri''
Eczacılık Fakültesi
Prof.Dr. Yusuf ÖZTÜRK
İzle
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi Güncel Hukuk'' Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku
Nazmiye ÖZENBAŞ BOYDAĞ
İzle
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dönemin Popüler Mesleği: Gastronomi ve Mutfak Sanatları'' Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Doç.Dr. Sibel ÖNÇEL
İzle
Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği'' Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Duygu YETGİN AKGÜN
İzle
Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği (İşletmecilik Gözüyle Turizm)'' Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Doç.Dr. Çağıl Hale ÖZEL
İzle
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün Müfredatı, Eğitim Faaliyetleri ve İş İmkânları''
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Belenkuyu
İzle
Felsefe Bölümü Covid-19 un 21. Yüzyıl İnsanlığına Dersleri: Bir Varoluş Sorunu?'' Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Hüseyin Fırat ŞENOL
İzle
Sanat Tarihi Bölümü COVID-19 Pandemisi Eşiğinde ve Sonrasında Sanat Tarihi'' Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Prof.Dr.Zeliha Demirel GÖKALP
İzle
Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Günümüzde Rus Dili ve Edebiyatının Yeri ve Önemi'' Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğ. Üyesi Sonnur AKTAY
İzle
Arkeoloji Bölümü Arkeolojinin Başlangıcı ve Türkiye'de Arkeoloji'' Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI
İzle
Sosyoloji Bölümü Tercihim Eskişehir: Sosyoloji Bölüm Tanıtımı'' Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Doç. Dr. Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN
İzle
Tarih Bölümü Tarih Bölümü Müfredatı, Hocaları ve Eğitim Faaliyetleri Tanıtımı'' Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Mehmet TOPAL
İzle
Devlet Konservatuvarı
Sahne Sanatları Bölümü Ülkemizde Opera ve Tiyatro Eğitimi ve Eskişehir'' Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü
Doç. Dr. Ümit Aydoğdu
İzle
Müzikoloji Bölümü Nedir Bu Müzikoloji'' Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Bülent ALANER
İzle
Çalgı Yapımı Bölümü Eskişehir'de Cremona Çalgı Yapım Okulu'' Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü
Doçent Şenol Aydın
İzle
Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Eğitimine Dair'' Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü
Doçent Esra BERKMAN
İzle
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü Türkiye'de Resim Sanatı'' Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Murat ATEŞLİ
İzle
Baskı Sanatları Bölümü Çoğaltılabilir Sanat: Baskı Resim'' Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü
Prof. Hayri ESMER
İzle
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Animasyon Teknikleri ve Günümüz Kullanım Alanları'' Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü
Doç. Fethi KABA
İzle
Heykel Bölümü Türkiye'de Heykel Sanatı'' Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
Öğr. Gör. Soner ÖZDEMİR
İzle
Cam Bölümü Türkiye'de Cam Eğitiminde İlk ve Tek: Cam Bölümü Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi''
Prof. Mustafa Ağatekin
İzle
Grafik Sanatlar Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü İzle
Seramik Bölümü Seramiğin Hayatımızdaki Önemi ve Seramik Sanatı'' Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Prof. Ezgi Hakan İzle
Eskişehir Meslek Yüksek Okulu
Dış Ticaret Programı "Kriz Dönemlerinde Dış Ticaret"
Dış Ticaret Programı
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Dr. Onur LAKEÇ
İzle
Aşçılık Programı “Aşçılık Eğitimi”
Aşçılık Programı
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ÖNEY
İzle
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı “Endüstri 4.0 ve Sanal Ofis” Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
Öğr.Gör. Burcu TETİK
İzle
Emlak ve Emlak Yöneticiliği Programı “Dijitalleşen Dünyada Emlak Danışmanlığı” Eskişehir Meslek Yüksekokulu Emlak ve Emlak Yöneticiliği Programı İzle
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı “Turizmde Fırsatlar” Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Öğr. Gör. Nagehan Sönmez Gök
İzle
Pazarlama Programı “Dijital Pazarlama Gerçeği” Eskişehir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı
Dr.Öğr. Üyesi Remzi Reha DURUCASU
İzle
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO
Yaşlı Bakımı Programı "Demografik Dönüşüm"
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO
Yaşlı Bakımı Programı
Öğr.Gör. Esin ŞENER
İzle
Çocuk Gelişimi Programı Çocuk ve Çocuk Gelişimi Kavramına Yönelik Şekillenen Metaforlar Nelerdir?''
Çocuk Gelişimi Programı
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO
Öğr.Gör.Dr.Füsun KURT GÖKÇELİ
İzle
Eczane Hizmetleri Programı "Akılcı İlaç Kullanımı'' Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı
Öğr.Gör.Dr.Tuba DEMİR
İzle
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı Güzellik Algısının Dönemsel ve Kültürel Değişimi'' Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Öğr.Gör.Ebru Güzel ÖZENOĞLU
İzle
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Hastane Enfeksiyonları'' Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Dr.Öğr.Üyesi Sevda ER
İzle
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu 21. Yüzyılda Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi'' Yabancı Diller Yüksekokulu
Öğ. Gör. Kadir Özsoy
İzle
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Seramik Sanatları Anasanat Dalı "Duyduk Duymadık Demeyin" Serbest Seramik Tasarımında Üç temel Şekillendirme Yöntemi:Çimdik, Sucuk ve Plaka - Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Sanatları Anasanat Dalı
Doç. Dilek Alkan ÖZDEMİR
İzle
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü "Duyduk Duymadık Demeyin" Dijital Dünya'da Yapı Ressamlığı Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Dr.Öğr.Üye. Hakan ÜNALAN
İzle
Grafik Sanatları Anasanat Dalı İşitme Engelli Öğrencilerle Portfolyo Tasarımı'' Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu Grafik Sanatları Anasanat Dalı
Öğr.Gör. Tamer DERİCAN
İzle
Bilgisayar Kullanımı Bölümü "Duyduk Duymadık Demeyin" Dijital Çağda Bilgi ve İletişim Teknolojileri
E.E.Y.O ve Bilgisayar Kullanımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sema ÜNLÜER
İzle
Öğrenci Söyleşileri
Yaşlı Bakımı Bölümü Nuray GÜLSOY Yaşlı Bakımı Bölümü Söyleşi İzle
Dış Ticaret Bölümü Burçin İKİTAŞ Eskişehir MYO Dış Ticaret Bölümü Söyleşi İzle
İletişim Tasarım ve Yönetimi Bölümü Tülin TUNCA İletişim Tasarım ve Yönetimi Bölümü Söyleşi İzle
Eczacılık Fakültesi Gülümser AKAR Eczacılık Fakültesi Söyleşi İzle
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Oğuzhan Sinan YILDIRIM İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Söyleşi İzle
Sinema ve Televizyon Bölümü Şemi Umut Karataş Sinema ve Televizyon Bölümü Söyleşi İzle
Sosyal Hizmet Bölümü Beyza Nur Kaytaz YILMAZ Sosyal Hizmet Bölümü Söyleşi İzle
Hukuk Fakültesi Ayşe Elif TEKİN - Hukuk Fakültesi Söyleşi İzle
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Ege Yetkin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Söyleşi İzle
Matematik Öğretmenliği Bölümü Burcu Karakuzu ATAŞ Matematik Öğretmenliği Bölümü Söyleşi İzle
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Alperen Ünal Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Söyleşi İzle
Görsel Sanatlar Bölümü Merve ÖZCAN Görsel Sanatlar Bölümü Söyleşi İzle
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Merve DOMBAYCI İngilizce Öğretmenliği Bölümü Söyleşi İzle
Sanat Tarihi Bölümü Şeyma ÜSKÜDAR Sanat Tarihi Bölümü Söyleşi İzle
İşletme Yönetimi Bölümü Bilal SARAÇ İşletme Yönetimi Bölümü SÖYLEŞİ İzle
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Engin Bayraktaroğlu Turizm ve Otel İşletmeciliği B.Söyleşi İzle
Basın Yayın Bölümü Tahir Özışık Basın Yayın Bölümü Söyleşi İzle
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Merve SUNA Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Söyleşi İzle
Turizm İşletmeciliği Bölümü İlker İLDEŞ Turizm İşletmeciliği Bölümü Söyleşi İzle
Kariyer Kararları
Kariyer Kararları Öğ. Gör. Dr. Ömer ÖZER Kariyer Kararı İçin 3 Temel Değişken : İlgiler , Yetenekler ve Değerler''
Öğ. Gör. Dr. Ömer ÖZER
İzle
Geleceğin Mesleği Öğr. Gör. Dr. Ömer ÖZER Geleceğin Mesleği Diye Bir Şey Var mı?'' Öğr. Gör. Dr. Ömer ÖZER İzle
Kampüste Yaşam
Kampüste Bilim "Kampüste Bilim"
Prof. Dr. Gülsün Kurubacak
İzle
Kampüste Sanat Kampüste Sanat''
Prof.Dr. Erol İPEKLİ
İzle
Kampüste Spor Kampüste Spor'' Ali Rıza SOLMAZ İzle
Öğrenme Olanakları
Öğrenme Olanakları Öğrenme Olanakları: İkinci Üniversite, E-Sertifika, Akadema İzle
Öğrenci Toplulukları
Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları 1 İzle
Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları 2 İzle
Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları 3 İzle
ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Batu Can YAMAN İzle
ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Efnan ŞORA GÜNAY İzle
ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Faruk DİRİSAĞLIK İzle
ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU İzle
ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN İzle
ESOGÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU İzle
ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan AK İzle
ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Çğr. Üyesi Bahadır DOĞAN İzle
ESOGÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka Mine TOKER İzle
ESOGÜ Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Ayşe Çelen ÖZTÜRK İzle
ESOGÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Yunus ÖZÇELİKÖRS İzle
ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Melih Cemal KUŞHAN İzle
ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör Dr. Cafer YILDIRIM İzle
ESOGÜ Tıp Fakültesi Prof. Dr. Uğur TOPRAK İzle
ESOGÜ Biyoloji Bölümü Prof. Dr Adnan AYHANCI İzle
ESOGÜ Fizik Bölümü Prof. Dr. Güneş Süheyla KÜRKÇÜOĞLU İzle
ESOGÜ Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Engin BÖLÜKBAŞI İzle
ESOGÜ Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZŞEN BATUR İzle
ESOGÜ Matematik ve Bigisayar Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk ASLAN İzle
ESOGÜ Tarih Bölümü Prof. Dr. Zafer KOYLU İzle
ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. Dr. Ferruh AĞCA İzle
ESOGÜ İstatistik Bölümü Doç. Dr. Fatih ÇEMREK İzle
ESOGÜ Görsel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arzu Gaye KALAVLI İzle
ESOGÜ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tezcan BAHAR İzle
ESOGÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doç. Dr. Duran CANKÜL İzle
ESOGÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansev ÖZDEMİR İzle
ESOGÜ Maliye Bölümü Doç. Dr. Ahmet TEKİN İzle
ESOGÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Alper ÖZMEN İzle
ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAŞIKÇI İzle
ESOGÜ İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esin KILIÇ İzle
ESOGÜ İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba YİYİT İzle
ESOGÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Doç. Dr. Nuray ÇÖMLEKÇİOĞLU İzle
ESOGÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ İzle
ESOGÜ Tarla Bitkileri Bölümü Prof. Dr. Ece TURHAN İzle
ESOGÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar KARADUMAN İzle
ESOGÜ Zootekni Bölümü Prof. Dr. Muhammet ALAN İzle
ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Prof. Dr.Mustafa YILDIRIM İzle
ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Kürşat ÇEÇEN İzle
ESOGÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Sema USLU İzle
ESOGÜ Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN İzle
ESOGÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKIN DEMİRCAN İzle
ESOGÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği Prof. Dr. Zafer BALBAĞ İzle
ESOGÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre EV ÇİMEN İzle
ESOGÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KILIÇ İzle
ESOGÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KILIÇ İzle
ESOGÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ İzle
ESOGÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlknur YÜKSEL İzle
ESOGÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU İzle
ESOGÜ Ebelik Bölümü Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER İzle
ESOGÜ Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Berrak MIZRAK ŞAHİN İzle
ESOGÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gözde YEŞİLAYDIN İzle
ESOGÜ Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Murat OLGUN İzle
FEN FAKÜLTESİ İzle İzle
Biyoloji Bölümü İzle
Fizik Bölümü İzle
İstatistik Bölümü İzle
Kimya Bölümü İzle
Matematik Bölümü İzle
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Hava Trafik Kontrolü Bölümü İzle
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü İzle
Havacılık Yönetimi Bölümü İzle
Pilotaj Bölümü İzle
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü İzle
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İzle
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) İzle
Çevre Mühendisliği Bölümü İzle
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) İzle
Endüstri Mühendisliği Bölümü İzle
İnşaat Mühendisliği Bölümü İzle
Kimya Mühendisliği Bölümü İzle
Makine Mühendisliği Bölümü İzle
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü (İngilizce) İzle
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ TANITIM İzle
Endüstriyel Tasarım Bölümü İzle
İç Mimarlık Bölümü İzle
Mimarlık Bölümü İzle
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü İzle
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Antrenörlük Eğitimi Bölümü İzle
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İzle
Rekreasyon Bölümü İzle
Spor Yöneticiliği Bölümü İzle
PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU İzle İzle
ULAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU İzle İzle